Wyłączenie odpowiedzialności

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania dotyczące wyłączenia odpowiedzialności naszej strony, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszystkie informacje na tej stronie – https://wypasik.pl/ – są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celu uzyskania ogólnej informacji. wypasik nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, wiarygodności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania, które podejmujesz na podstawie informacji, które znajdziesz na tej stronie (wypasik), są podejmowane wyłącznie na twoje własne ryzyko. wypasik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej strony internetowej, możesz odwiedzić inne strony internetowe poprzez hiperłącza do takich zewnętrznych stron. Chociaż staramy się zapewnić tylko wysokiej jakości linki do użytecznych i etycznych stron internetowych, nie mamy kontroli nad treścią i charakterem tych stron. Linki do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znajdujących się na tych stronach. Właściciele stron i zawartość mogą się zmienić bez powiadomienia i może to nastąpić zanim będziemy mieli możliwość usunięcia linku, który może być „zły”.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej strony, inne strony mogą mieć różne polityki prywatności i warunki, które są poza naszą kontrolą. Prosimy o sprawdzenie polityki prywatności tych stron, jak również ich „Warunków świadczenia usług” przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek działalność lub przesłaniem jakichkolwiek informacji.
Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, niniejszym wyrażają Państwo zgodę na nasze zrzeczenie się odpowiedzialności i zgadzają się z jego warunkami.
Aktualizacja

Jeżeli będziemy aktualizować, zmieniać lub wprowadzać jakiekolwiek zmiany w tym dokumencie, zmiany te zostaną wyraźnie opublikowane tutaj.